Pravidelné lekce

Pravidelné lekce integrální jógy probíhají v jógovém studiu YES.SUN pracoviště v Šumperku, ulice Čsl. armády (budova bývalého Jesanu - vchod brankou přes vrátnici do prvního patra).

Scházíme se 10 minut před začátkem cvičení. Cvičíme v pohodlném oblečení a v ponožkách. Ve studiu nyní nelze zapůjčit podložky ani pomůcky na cvičení. 


Kurz integrální jógy 

březen - červen 2024


TERMÍN KURZŮ:  25. března - 6. června 2024


pondělí 18,30 - 20,00 h.mírně pokročilí  (25.3. - 3.6.2024 - 10 lekcí - 1.4. necvičíme)

středa 10,00 - 11,30 h. - začátečníci a mírně pokročilí  (27.3. - 5.6.2024 - 9 lekcí - 1. + 8.5. necvičíme)

středa 17,00 - 18,30 h. - začátečníci a mírně pokročilí  (27.3. - 5.6.2024 - 9 lekcí - 1. + 8.5. necvičíme)

čtvrtek 18,30 - 20,00 h. - mírně pokročilí  (4.4. - 6.6.2024 - 10 lekcí - 28.3. necvičíme)

Cena za kurz:

1.) pondělí a čtvrtek 10 lekcí: 1.900 Kč (1.600 Kč kurzovné + 300 Kč členské poplatky Spolek přátel JOGAJINAK)

2.) středa 9 lekcí: 1.710 Kč (1.410 Kč kurzovné + 300 Kč členské poplatky Spolek přátel JOGAJINAK)


Cena za kurz zahrnuje tříměsíční členský příspěvek ve výši 300Kč do Spolku přátel JOGAJINAK, který provozuje cvičební prostory YES.SUN pracoviště.

Informujte se u své zdravotní pojišťovny o možném příspěvku na cvičení jógy.

Přihlášky na kurz zde:


Chcete-li přijít na jednotlivou lekci, informujte se, prosím předem (nejlépe přes SMS), zda pro vás bude na kurzu místo, tel. 776 290 093.

Jednorázový vstup v případě volného místa na kurzu činí 220,- Kč.

Pro aktuální termíny kurzů a novinky v józe sledujte sekci "novinky" zde:

nebo facebookové stránky JogaJinak zde: