Pravidelné lekce

Pravidelné lekce integrální jógy probíhají v jógovém studiu YES.SUN pracoviště v Šumperku, ulice Čsl. armády (budova bývalého Jesanu - vchod brankou přes vrátnici do prvního patra).

Scházíme se 10 minut před začátkem cvičení. Cvičíme v pohodlném oblečení a v ponožkách. Ve studiu nyní nelze zapůjčit podložky ani pomůcky na cvičení. 


Kurz integrální jógy 

září - prosinec 2022


TERMÍN KURZU: 12.9. - 15.12.2022 


pondělí 18,30 - 20,00 h. - mírně pokročilí

středa 10,00 - 11,30 h. - začátečníci a mírně pokročilí 

středa 18,30 - 20,00 h. - začátečníci a mírně pokročilí  

čtvrtek 18,30 - 20,00 h. - pokročilí 


Cena kurzu: 2.200,- Kč (celkem 13 lekcí 1,5 hod.) 

Cena za kurz zahrnuje čtyřměsíční členský příspěvek ve výši 400Kč do Spolku přátel JOGAJINAK, který provozuje cvičební prostory YES.SUN pracoviště.

Informujte se u své zdravotní pojišťovny o možném příspěvku na cvičení jógy.

Přihlášky na kurz zde:


Chcete-li přijít na jednotlivou lekci, informujte se, prosím předem (nejlépe přes SMS), zda pro vás bude na kurzu místo, tel. 776 290 093.

Jednorázový vstup v případě volného místa na kurzu činí 180,- Kč.

Pro aktuální termíny kurzů a novinky v józe sledujte sekci "novinky" zde:

nebo facebookové stránky JogaJinak zde: