Pravidelné lekce

Pravidelné lekce integrální jógy probíhají v jógovém studiu YES.SUN pracoviště v Šumperku, ulice Čsl. armády (budova bývalého Jesanu - vchod brankou přes vrátnici do prvního patra).

Scházíme se 10 minut před začátkem cvičení. Cvičíme v pohodlném oblečení a v ponožkách. Ve studiu nyní nelze zapůjčit podložky ani pomůcky na cvičení. 


Kurz jógy září-prosinec 2021


TERMÍN KURZU: 13.9. - 16.12.2021 


pondělí 18,30 - 20,00 h. - mírně pokročilí, pokročilí  (kurz plně obsazen)

středa 10,00 - 11,30 h. - začátečníci a mírně pokročilí  (kurz plně obsazen)

středa 18,30 - 20,00 h. - začátečníci a mírně pokročilí  (1 volné místo)

čtvrtek 18,30 - 20,00 h. - pokročilí  (kurz plně obsazen)

Možnost se hlásit jako náhradník.

Cena kurzu: 1.820,- Kč (celkem 13 lekcí a vánoční setkání) 

Cena za kurz zahrnuje čtyřměsíční členský příspěvek ve výši 400Kč do Spolku přátel JOGAJINAK, který provozuje cvičební prostory YES.SUN pracoviště.

Informujte se u své zdravotní pojišťovny o možném příspěvku na cvičení jógy.

Přihlášky na kurz zde:


Chcete-li přijít na jednotlivou lekci, informujte se, prosím předem (nejlépe přes SMS), zda pro vás bude na kurzu místo, tel. 776 290 093.

Jednorázový vstup v případě volného místa na kurzu činí 170,- Kč.

Pro aktuální termíny kurzů a novinky v józe sledujte sekci "novinky" zde:

nebo facebookové stránky JogaJinak zde: