INFORMACE pro přihlášené účastníky

Festival začíná v 8,30 hodin. Registrace u vchodu do tělocvičny ZŠ Vikýřovice je možná od 8,15 hodin.

Při vstupu se budete prokazovat svým jménem a číslem vstupenky.

Po vstupu je nutno se přezout, doporučujeme s sebou přezůvky do tělocvičny.

Šatny, kde si můžete odkládat své věci, budou plně k dispozici. Za odložené věci neneseme zodpovědnost. Cennosti a peníze proto berte s sebou na lekce.

Přicházet na festival můžete i v jeho průběhu, jen vás prosíme o toleranci k ostatním účastníkům a o nevyrušování pozdními příchody do jednotlivých lekcí. Čekat na začátky jednotlivých lekcí můžete v prostorách jídelny či chodby školy k tomu vyhrazených.

S sebou doporučujeme: 

přezůvky, ručník, podložku na cvičení, láhev na pití, kterou můžete doplňovat v kuchyni připravenými nápoji, pokud plánujete účast na muzikoterapii, vemte si s sebou deku na přikrytí a malý polštářek pod hlavu;

Jídla a dobrot bude na místě navařeno dostatek, tedy vemte i nějaký peníz na občerstvení, popřípadě na pořízení suvenýru či jógového oblečení, které se bude na festivalu prodávat.

V čase od 12,30 - 13,00 hodin bude obědová přestávka.

Obědvat a odpočívat můžete po celou dobu festivalu v jídelně školy. Před školou se k odpočinku nabízí malý travnatý plácek, tedy v případě příznivého počasí (což určitě bude:) i tam. 

A pozor změna: Doprovodný program přednášek, který měl být původně v jídelně, se přesune do malého sálku v patře nad tělocvičnou.

Konec festivalu je naplánován na 17,30 hodin

Těšíme se na vás!!!