Spolek přátel JOGAJINAK

Setkáváme se a máme společný záměr. Milujeme jógu, pohyb, seberozvoj, vzdělávání, růst a tvorbu. Rádi se navzájem inspirujeme a pracujeme na sobě. Jsme přátelé a členové Spolku přátel JOGAJINAK, který nabízí podporu pro váš růst, pro vaše sebevyjádření, pro vaši tvorbu, pro vaše tělo, duši i ducha, a to vše prostřednictvím pořádání různých seminářů, workshopů, cvičení, jógování, meditací, tvoření, festivalů a společného setkávání.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Členství vzniká řádným uhrazením členského příspěvku a vyplněním přihlášky (přihlášením na kurz).

Výhody členství:

Řadový člen je oprávněn se účastnit akcí pořádaných spolkem v daném období, za které je příspěvek řádně uhrazen. Dále je oprávněn ke vstupu a využívání prostor

Y E S . S U N  p r a c o v i š t ě  na akcích pořádaných spolkem, jeho členy, přáteli či partnery.

Řadový člen spolku je oprávněn se účastnit dalších jednorázových či opakovaných akcí pořádaných spolkem, za které může spolek vybírat vstupné.

Řadový člen může uplatnit další výhody průběžně zveřejňované pro členy spolku na akce pořádané spolkem, jako jsou například slevy na vstupném akcí spolku apod.

Ze členství ve spolku nevyplývají řadovým členům žádné další práva ani povinnosti či závazky vůči spolku, než povinnosti platit členský příspěvek, ke kterému se zavázali. Pokud se člen spolku rozhodne vystoupit ze spolku, nemá povinnost platit členské příspěvky na další období.

Nikdo nemůže být nucen ke členství ve spolku. Členství ve spolku zaniká neuhrazením členského příspěvku déle než 7 dní po jeho splatnosti nebo žádostí člena o jeho vyškrtnutí ze seznamu členů.

Seznam členů vede spolek dle uhrazených členských příspěvků a je neveřejný.

Členské příspěvky

Každý řadový člen našeho spolku platí čtvrtletně členský příspěvek. Po předchozí dohodě lze příspěvek hradit měsíčně. Výše příspěvků je vždy zveřejněná nejpozději dvacet dní před koncem kalendářního roku na celý další kalendářní rok na webových stránkách www.jogajinak.cz.

Za řádně uhrazený členský příspěvek se považuje připsání jeho plné výše na účet spolku nebo jeho zaplacení hotově do pokladny spolku a to vždy nejpozději deset dní před začátkem daného čtvrtletí dopředu. Výše příspěvku činí v roce 2023: 100Kč měsíčně.

Pokud pravidelně navštěvujete lekce jógy, poplatek je placen s kurzovném.

V roce 2023 jsou hrazeny příspěvky následovně:

Termíny pro úhrady členských příspěvků v roce 2023: 

za 1. období (leden-březen) do 31. ledna - 300 Kč

za 2. období (květen-červen) do 31. května - 300 Kč

za 3. období (červenec-srpen) - bez příspěvku

za 4. období (září-prosinec) do 30. září - 400 Kč

Jednodenní členství

Jednorázový vstup na lekci je možný po předchozí dohodě s lektorkou. V takovém případě zaplatíte poplatek 220Kč (100Kč jako členský příspěvek spolku na jeden měsíc a 120 Kč jako kurzovné) a stáváte se jednodenním členem, tzv. návštěvníkem spolku. Po uplynutí lhůty jednoho dne vaše členství zaniká.


PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ

ZDE SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT KE ČLENSTVÍ DO SPOLKU. PO ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY VÁM ZAŠLEME INFORMAČNÍ EMAIL O AKCÍCH, KURZECH A PLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU.

* informace o ochraně údajů zde:

Náš prostor :  P R A C O V I Š T Ě   Y E S . S U N

Pro náš záměr vytváříme prostor a to nejen ten lidský, ale i fyzický. Náš prostor je naším pracovištěm. Y E S . S U N  p r a c o v i š t ě , které vzniklo za účelem naplnění výše uvedeného poslání našeho spolku, je útulný a čistý prostor, založený na konceptu "klubového" studia. Staráme se s láskou o tento prostor a nabízíme ho za úplatu k zapůjčení i pro vaše aktivity, které jsou podobné těm našim. 

K O N T A K T U J T E   N Á S:

Y E S . S U N  p r a c o v i š t ě

Šumperk, Čsl. armády 40

+420 776 290 093

yes-sun@seznam.cz

https://www.facebook.com/yessunpracoviste/about/

www.yes-sun.cz


Budova bývalého JESANU na ulici Čsl. armády, vchod brankou do budovy přes vrátnici do prvního patra.