Pracovní skupina

PROJEKT "JSEM PÁNEM SVÉ KOMUNIKACE"

Pro 8 zájemců, kteří chtějí systematicky pracovat na seberozvoji, otevírám jarní skupinu v projektu "JSEM PÁNEM SVÉ KOMUNIKACE", kterou povedu jako terapeutka a koučka.

Jedná se o projekt určený pro uzavřenou skupinu 8 účastníků, se kterými budu pracovat ve skupině během 5 pracovních setkání (předběžné termíny: 11.3., 1.4., 22.4., 13.5. a 27.5. dopoledne cca 3-4 hodiny - změna termínu vyhrazena) a formou podpory mezi setkáními při plnění domácích zadání.

Hlavním tématem bude :

komunikace, oblast 5. čakry, sebevyjádření, seberozvoj, sebehodnota, léčení bloků, strachů a vztahů, potenciál, kreativita a poslání


Každé setkání bude mít své téma, kterému se budeme podrobně věnovat a pak jej zpracovávat i jako domácí práci.

Podrobný program PROJEKTU obdrží přihlášení účastníci před prvním setkáním.


Příklady témat, se kterými budeme pracovat:

Kdo jsem já - vnitřní svět, myšlení, vůle, cítění a práce s nimi

Kam směřuji - moje poslání, kreativita, povolání, potenciál

Moje hranice - ve vztahu ke světu, k lidem, k sobě

Mé vztahy - komunikace, porozumění, soucit, empatie

Překážky, bloky a jejich překonávání (strach, úzkost, pochyby, sebenenávist, hněv, slabá vůle....)

Doplnění a výživa chybějícího v nás (sebepéče, sebepozornost, sebepřijetí....)

a další.....


Setkání budou probíhat nejen v rovině teoretické-výukové, ale i praktické-terapeutické.

Budeme pracovat pomocí technik jógové terapie, psychofonetických nástrojů seberozvoje a sebepoznání.


Cena za celý tříměsíční výcvik je 5.000 Kč (5 setkání 3-4 hodiny plus podpora mezi).

Jedná se o zaváděcí cenu, jelikož jde o první pracovní skupinu. 

Podmínkou bude písemná zpětná vazba od jednotlivých účastníků po dokončení projektu, kterou budu moci využít k reklamě na mých web a fb stránkách.


SKUPINA JE PLNĚ OBSAZENA.

Po naplnění skupiny je možno se hlásit do projektu jako zájemce do nové skupiny. Začátek nové skupiny se předpokládá v září 2023.


Pokud uvažujete, že se vydáte na cestu seberozvoje a téma pracovní skupiny vás oslovuje, můžete se přihlásit mailem: jogajinak@seznam.cz či telefonicky: 776290093Tématu komunikace (a nejen komunikaci) se věnuji i v uzavřené 

fb skupině: JednoDuše život - kam se můžete připojit.


Lektorka: Mgr. Eva Šrámková - psychoterapeutka s mezinárodním certifikátem z Psychofonetiky, koučka pro osobní rozvoj a poradce pro metodickou empatii, cvičitelka jógy 2. třídy, certifikovaná lektorka Hormonální jógové terapie dle Dinah Rodrigues. V Šumperku, kde má terapeutickou praxi, pořádá sebepoznávací semináře, vede kurzy integrální a hormonální jógy pro ženy. Józe se věnuje přes 20 let, terapeutické a lektorské činnosti se věnuje 10 let.