Psychofonetika

Psychofonetika je všestranný nástroj k vývoji lidského vědomí. Je to metoda, která je hlubinnou terapií na cestě člověka k sebepoznání a seberozvoji. Pomáhá s překonáváním všech překážek na cestě k naplnění tohoto cíle při zapojení všech čtyř článků člověka (fyzického, éterného, astrálního těla a Já). Má široké uplatnění od koučingu až k hlubinné terapii. Je to nástroj, kterým primárně pracuje terapeut sám na sobě a při práci s klientem mu umožňuje, aby mohl klient svobodně a vědomě, na základě svého přání, činit totéž.

with Yehuda Tagar, Director of Psychophonetics Institute International and the Principal of PACE
with Yehuda Tagar, Director of Psychophonetics Institute International and the Principal of PACE

Více informací o Psychofonetice:

Psychophonetics Institute International - www.psychophonetics.com

Psychosophy Academy of Central Europe - www.pace.sk

Moje práce s psychofonetikou:

Festival Jarní příval energie v Šumvaldu 2018, práce se skupinou na workshopu spojeném s přednáškou na téma "Já a moje Já ve vztazích".