Blog
 

Proběhl konec roku a já uklízím. Uklízím, uzavírám, zametám a bilancuji. Uklízím pěkně tiše ponořená do sebe, uklízím v sobě i kolem sebe. Uzavírám staré a těším se na nové.

Slyšela jsem nedávno pěknou větu: Vždyť vztah by měl být založený na lásce a vášni.

Ráda bych napsala, že to začíná tím, že klient fyzicky přijde. Ale úplně tak to není. Už samo rozhodnutí, že by rád něco změnil, někam se posunul, něco vyřešil, chce spoustu odvahy. A když se rozhodne, tak ještě musí i přijít. A to si od něj žádá, aby zmobilizoval svoji vůli, někdy překonal i nějaké (vnější i vnitřní) překážky i...

Další z pětice příkazů či doporučení (NIJAMA) z jógového desatera je SVADHJÁJA, v překladu znamenající studium písem a svatých textů, ale také studium sebe sama. Studium prohlubuje schopnost analýzy - rozboru složitých životních situací, událostí a dává adeptovi jógy příklad, jak takové situace řešit a radí mu, jak se orientovat v sobě.

Kde? V našem těle a v naší mysli......Dalším tématem z jógového desatera JAMA NIJAMA dle Patandžalího Jógasútry je čistota (šauča). Myšleno čistota těla a mysli.