KARIMATKOU PO HLAVĚ? aneb NA JÓZE SI NEUBLIŽUJEME

03.04.2023

Ne, ani pohankovým polštářkem. Nemyslím si, že bychom to dělali...nebo alespoň ne na jógových lekcích (těch se mnou). Ale... co naše myšlenky? Ty si umíme hlídat?

AHINSA - v překladu neubližování, nenásilí, první z pěti zákazů (JAMA), které bychom měli dodržovat. Toto téma jsem otevřela minulý týden na pravidelných lekcích jógy jarního kurzu.

Jedná se o jógové desatero - JAMA - NIJAMA. Jde o zákazy a doporučení, co bychom měli nebo neměli dělat na naší jógové cestě (při jógové praxi).

JAMA - NIJAMA jsou první dva stupně jógy z osmidílné královské Patandžaliho Rádžajógy.

Každou lekci jarního kurzu, který začal minulý týden, učím o jednom z tohoto jógového desatera. A jógoví klienti nad ním pak celý týden můžou meditovat, přemýšlet, všímat si ho.

Celý minulý týden jsme pozorovali, kde ve svém životě ještě ubližujeme. Nemusí to být jen slovem, skutkem, ale i myšlenkou, postojem, neděláním, nezájmem....

A nemusí se to týkat pouze ubližování ostatním lidem, zvířatům, přírodě, ale také vyššímu principu, Bohu, Vesmíru, lidstvu jako celku....no a hlavně SOBĚ. To je asi nejhůře všimnutelné. To, když ubližujeme sami sobě.

Třeba jen tím, že přeceňujeme své síly, až nás musí naše tělo zastavit. Nebo že se natolik upozaďujeme, že pro všechny ostatní děláme maximum a sobě ani sklenici vody pravidelně nedopřejeme. Nebo se tolik nesnášíme a kritizujeme, že se toto naše vnitřní nastavení začne odrážet na našem vzhledu a psychice, a naše zdraví to na nás přímo křičí.

Na jógové desatero můžete pohlížet z mnoha úhlů pohledu. Ze zkušeností vím, že právě sebe-ubližování (až již vědomé či nevědomé) je často příčinou nemoci.

Takže, všímejte si a pak se podle toho zařiďte. Přeji nám PEVNÉ ZDRAVÍ. Eva Šrámková

Jarní jógový kurz probíhá od dubna do června 2023. Přihlášky a další informace zde: