JÓGOVÉ DESATERO JINAK (ČÁST II.)

02.10.2018

SATJA - PRAVDA

V minulých týdnech jsme na kurzech jógy probrali nenásilí (AHINSA) a spokojenost (SANTOŠA), které nám již pěkně koření v naší každodenní praxi. Další JAMOU (rozuměj zákazem či zdrženlivostí) v jógovém desateru JAMA NIJAMA, se kterou aktuálně pracujeme na našich kurzech jógy, je SATJA - pravdivost, nelhaní.

Být pravdivý nejen ve slovech, ale i činech či myšlenkách. Pravda nám do života přináší svobodu a uvolnění, posvěcuje přátelství, důvěru a jistotu. Pokud zvolíme lež či klam, jsme svázáni a zavazujeme se sloužit něčemu, co víme (nebo někdy i nevíme), že je pastí.

Pravdiví se snažíme být nejen ke svému okolí, ale především sami k sobě. Co je však pravda? Odpovědí může být: Záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na onu záležitost díváme. Tímto si odpovídáme, že co je pravdou pro jednoho, nemusí být stejnou pravdou pro druhého.

Do jaké míry jsme však schopni a ochotni porozumět a tolerovat pravdu toho druhého? Nepopírám, že tato schopnost je do určité míry velkým uměním. Možná už jen uvědomění si, že existuje možnost, že i ten druhý má pravdu (i když jinou než ji máme my), může mnohdy zachránit nejeden konflikt ve vztazích, v rodině, na pracovišti.....

Snaha porozumět....snaha naslouchat a vidět z pohledu toho druhého jeho pravdu ... to je empatie. Až když se pokusíme slyšet, vidět a porozumět tomu druhému z jeho pohledu, pak se teprve můžeme rozhodnout, co s tím dál. Zda budeme nadále trvat na své pravdě nebo uznáme i pravdu toho druhého a popřípadě upustíme od vzájemného "krvavého" boje sebeprosazení. Je to volba.

A co ta pravda naše? S tou se každý musí vypořádat sám. Čím více budeme zametat před vlastním prahem (nikoli pod něj), tím více čistoty se objeví a tím pravdivější obraz se může vyjevit. Pak přes ten práh můžeme do svého "domu" pozvat přátele, partnery, děti, rodiče.....a bude nám tam pospolu lépe, než když ve své samotě marně za zamlženým oknem svého "domu" vyhlížíme kousek lidského tepla, blízkosti a porozumění. 

Přeji hodně štěstí:) Eva Šrámková