Na jógových lekcích ukázněně nehromadíme

29.10.2018

Již máme za sebou další dva týdny jógových lekcí, na kterých tentokrát ukázněně nehromadíme:)

Co to znamená? Tapas a Aparigraha. Sebekázeň a nehromadění. Dvě z dalších JAMA NIJAMA - jógového desatera.

TAPAS

V předminulém týdnu jsme se zabývali sebekázní (TAPAS), jako jedním z příkazů-doporučení (NIJAMA) z Patandžaliho Jógasútry. Co to je TAPAS? Odříkání, disciplína, sebekázeň, synonymem může být askeze. Pro adepta jógy je to jedna z dalších podmínek na cestě k bohu (osvícení - chcete-li). Odříkáním si získává moc nad tělem a smysly.

V našich současných evropských podmínkách asi nezalezeme do jeskyně a nebudeme papkat stéblo trávy denně, ale můžeme se pokusit pracovat alespoň na něčem... tedy...začneme tím, že co si předsevezmu, to dělám - udělám nebo nedělám - neudělám. Jinak řečeno, pěstujeme naši vůli.

Pěkně se dá o tom psát a povídat. Spoustu chytrého a moudrého o možnostech, jak posílit vůli si můžeme vygůglovat nebo posdílet na facebooku. Je pořádáno spoustu motivačních seminářů a existuje spoustu cvičení a metod na posílení vůle. Někdy to zafunguje, někdy ne. Vůle je trochu záhada. Není tak jednoduché si něco předsevzít a poté to dodržet. Proč?

Začínáme tím, že se umíme rozhodnout. Někdy si myslíme, že jsme se rozhodli, ale opak je pravdou. Jak to zjistit? A jak přijít na to, zda rozhodnutí, které jsme udělali, je to správné a třeba není v rozporu s jiným našim rozhodnutím? Nechybí mu něco? Mohli jsme v minulosti učinit rozhodnutí opačné (a dávno si ho nepamatujeme), může existovat rozhodnutí podobné, ale koliduje nám časově s jiným, nebo jsme se rozhodli jen tak napůl (nejsme přesvědčení o jeho správnosti či nemáme dostatek sil se rozhodnout). Variant existuje mnoho.

Když je však rozhodnutí v pořádku, nastává otázka, jak dodržet to, co jsme se rozhodli dělat - nedělat? Můžeme být velmi motivovaní, můžeme velmi chtít, toužit a přát si, ale přece neděláme to, co jsme se rozhodli. Na toto téma můžeme najít spoustu chytrých rad a návodů. Ale jak na to prakticky?

Všimněme si, že pokud neděláme to, co jsme se rozhodli, velmi nás to oslabí. Pak přichází výčitky, špatná nálada, sebeobviňování, klesá nám sebedůvěra a to je začarovaný kruh. Naopak konat na základě rozhodnutí nás velmi posiluje. Vyzkoušet si to může každý na sobě.

Jsem psychofonetický poradce pro osobní rozvoj a metodickou empatii, kouč osobního rozvoje. Pracuji s lidmi individuálně i ve skupinách. Psychofonetika jako nástroj seberozvoje nabízí mimo jiné praktické postupy k posílení vůle a k umění se správně rozhodnout. Pracuje s tématem vůle nejen teoreticky, ale i velmi prakticky a do hloubky. Učí  speciální proces k rozhodování.

V oblasti vůle se pomocí psychofonetiky dokážeme (my všichni:)  podívat na blok v jedné ze sedmi úrovní vůle a pracovat s ním. A to vědomě, pomocí nástrojů psychofonetiky, kdy na základě přání vnímáme zkušenost v těle, vědomě ji dokážeme vyjádřit gestem, podívat se na ni (vizualizace), pojmenovat ji a rozhodnout se, co s ní udělat a udělat to. 

A pak už slovo TAPAS není jen dalším neznámým slovem v sanskrtu, ale pro nás žitá realita, kdy velmi posíleni, s pocitem, že dokážeme dělat to, co jsme si předsevzali, žijeme a utváříme si vlastní život podle svých představ.

APARIGRAHA

Oproštění se, nepřipoutanost, nepřivlastňování, nelpění. Další z pětice zákazů (JAMA) jógového desatera. Nejedná se tu však jen o majetek. Jógová filozofie vztahuje nelpění na věci, lidi, dokonce i na sebe samého. Vázanost k nim nás spoutává a brzdí. 

Však si občas doma uklidíme, že? A ten pocit, když se zbavíme nepotřebného a opustíme ten svazek. Ale se říká, že naše okolí odráží naše nitro a naopak. Tedy i chaos a přeplněnost bytu věcmi může být odrazem našeho vnitřního chaosu a přeplnění (myšlenkami, pocity, emocemi, obrazy, vzpomínkami....). A vše si myslíme, že potřebujeme, že to jsme my, že to nás utváří.

Lpíme na nefunkčních vztazích, starých vzorcích chování, starých zásadách a představách a to je jen velmi malý výčet toho, co vše jsme schopni v sobě hromadit. A to přináší nesvobodu. Věci, lidé, myšlenky, emoce ...nám vládnou.

Co když to budu ještě na něco potřebovat (lpím na staré krabičce od mýdla), tohle jsem dostala od tety (zaprášená soška kočky), s tímhle  člověkem jsem zažil mnohé pěkné (i když už si nemáme co říct), ty jsi moje partnerka (vlastním tě a s nikým jiným se nebudeš stýkat), on je určitě takový, vždyť ho znám (nemá šanci nám ukázat, že se změnil)....a lpíme na mnohém, ať tom viditelném či tom vnitřním.

A toto všechno nás ovládá, určuje nám, jak se cítíme, jak se chováme, kam směřují naše myšlenky, činy. My jsme to, co děláme. Naše činy utváří náš život, to, kým jsme. Touha vlastnit se stává součástí našeho života, naší osobnosti.

Modality mohou být různé. Někdy je to závislost, jindy potřeba dosytit, někdy strach ze ztráty, ze zranění, ze samoty, z emoční bolesti.... Vždy je "něco" za tou potřebou vlastnit, hromadit.

Co s tím? Můžeme vyzkoušet různé osvědčení "triky". Např. zbavujeme se nepotřebného doma (jeden rok jsem věc nevzal do ruky, vyhodím ji). Můžeme začít meditovat, vzdělávat se, pracovat na sobě. První krok by ale měl být průzkum, co je za tím, proč. Pokud se nevypořádáme s tím, proč máme touhu vlastnit, hromadit, lpět, stále to na nás bude v tu nejméně vhodnou dobu vykukovat z podvědomí a ovládat náš život.

Zde můžeme také využít nástrojů Psychofonetiky, kde v případě závislosti, strachů, ošetření vnitřního dítěte, nasycení té původní základní potřeby, projekcí, atp., se můžeme podívat na příčinu, do té původní zkušenosti, ze které tato druhotná potřeba vzešla a na základě přání ji můžeme vyléčit. Jedná se většinou o individuální terapii, a ze zkušenosti mohu říct, že to, co nalezneme uvnitř v našem nitru, je mnohdy velké překvapení:)

Pak se můžeme rozhodnout, co s tím uděláme a udělat to. A přichází osvobození. Osvobození ze zajetí nevědomých tužeb hromadit, vlastnit, lpět, být připoutaný .... s tím se spojí pocit sebevědomí, sebedůvěry, uvědomění sebe sama....

Na závěr připojím jedno moudro od mých osvícených učitelů: 

"Když už jsme udělali všechno tak nejlépe, jak jsme mohli a stále se to nedaří, výsledek nepřichází, pusťme to a odevzdejme výše."

A pak přichází uvolnění:)

Hodně štěstí Eva Šrámková