Životní energie

26.10.2022

Vše je vždy o naší energii. S ní je propojena kvalita našeho života. Když ji nemáš - nefunguješ. Na všechno, co děláš, ji potřebuješ. Každým okamžikem si tu svoji pomalu spotřebováváme. Někdy rychleji, jindy pomaleji. Všichni však od okamžiku narození postupně stárneme.

CO JE ŽIVOTNÍ ENERGIE?

Naši životní energii si můžeme představit jako sílu, která prostupuje naše fyzické tělo po celou dobu života tady na Zemi. Může za všechny rytmické pochody v těle (dech, srdeční tep), má na starosti výživu, vylučování, růst, množení, obnovu buněk a další procesy spojené s fyzickým tělem. Ale také nám dodává sílu myslet, mluvit, hýbat se, cítit.... Zůstává přítomná s fyzickým tělem v posteli, když spíme a díky ní tělo dýchá, tráví, roste, buněčně se množí apod. a to i v průběhu spánku.

🌱  Není tedy tělem fyzickým, které zůstává po smrti bez života ležet a mění se v prach.

🌱  Není ale ani naším vnímáním, cítěním, myšlením a uvědomováním a není ani našim VĚDOMÍM - JÁ.

Životní energie se označuje napříč naukami různě : prána, čchi, éterná síla... a proudí v našem energetickém těle.

Energetické tělo je s tělem fyzickým propojené dechem, který je projevem životní energie.

ZÁSOBY ENERGIE

Energetický potenciál jsme si přinesli s sebou narozením. V józe se traduje, že se každý člověk narodí s určitým počtem nádechů a výdechů. Dle tohoto tvrzení si zpomalením dechu prodlužujeme život. Ano, prací s dechem (dechovými technikami) přímo ovlivňujeme svoji životní energii.

Svoji energii obnovujeme také ve spánku, odpočinkem, kvalitním jídlem a pitím, činností, která nám dělá radost a dává naplnění, sportem, pohybem na čerstvém vzduchu, pobytem v přírodě, duševní hygienou, duchovní prací ... a mohly bychom to dál doplňovat. O zdravém životním stylu toho dnes už víme mnoho.

Energii nám naopak bere špatný životní styl. Ne pouze ten na úrovni těla, ale také na úrovni duševní.

CO OVLIVŇUJE NAŠI ŽIVOTNÍ ENERGII?

Činnosti, které ovlivňují naši energii jsem dle prostorového zacílení rozdělila na:

1. ovlivňující fyzické tělo a přes něj naši energii

2. ovlivňující přímo naši energii

3. ovlivňující naši duševní složku, která působí zpětně na energetické tělo

4. duchovní činnosti, kterými posilujeme své JÁ, které výše uvedené činnosti může řídit


Všechny působí napříč a navzájem se ovlivňují. Například:

🔥 Kondici fyzického těla ovlivňuje množství energie potřebné k jeho údržbě a regeneraci.

🔥 Poškozená či nedostatečná energie se projevuje nefunkčností nejen fyzického těla, ale také duševní činnosti.

🔥 Při duševních potížích je duševním tělem vyvíjen tlak na tělo energetické. To se začne stahovat, přestane vyživovat fyzické tělo a postupně do něj tyto potíže somatizuje.

🔥 Pokud nerozvíjíme své VĚDOMÍ JÁ, nedokážeme nic z výše uvedeného ovlivnit či změnit. Jsme nevědomí v tom, co se v nás děje a kvalitu našeho života řídí za nás někdo jiný (okolnosti, situace, počasí, jiní lidé...).

JAK MŮŽEME MY OVLIVNIT NAŠI ENERGII ?

  • Na úrovni první skupiny činností ovlivňujících naše fyzické tělo například upravíme jídelníček, režim spánku, pohyb, fyzické prostředí, ve kterém se zdržujeme... prostě všechno, co se nachází ve fyzickém světě a přímo ovlivňuje fyzické tělo. Úpravou těchto činností ovlivňujeme i životní energii.
  • Přímo působit na životní energii můžeme například: cvičením jógy a jiných energetických cvičení, dechovými technikami, vědomou prací s energií, pravidelnými a opakujícími se aktivitami, užíváním homeopatik, životem v souladu s rytmy a cykly, hudbou...
  • Činnostmi, kterými můžeme ovlivnit náš duševní život, jsou: vědomá práce s vůlí, s emocemi a s myšlením. Patří sem například relaxační techniky, terapeutická ošetření, tvoření, sdílení, různé výcviky vůle, myšlení, všímavé pozornosti, apod.
  • Poslední jsou činnosti ovlivňující naše VĚDOMÍ JÁ. Sem patří například vyšší jógové techniky (meditace, kontemplace..), výcviky sebe-terapie, sebeuvědomění, různé transformační programy, apod.

NÁVOD JE JEDNODUCHÝ, ALE PROVEDENÍ VÁZNE?

Ano. Víme toho dost. Na úrovni mysli jsme velmi vzdělaní a proškolení. Tak kde je problém, že to všechno nakonec neděláme?

Někdy nám v tom může něco bránit. A nemusí to být na vědomé úrovni. Například určitá forma závislosti, lenost, opačné přesvědčení, skrytý odpor, trauma, deprese, pocit...

A někdy nám ke zdravému žití zase něco chybí. To něco je VŮLE.

S vůlí to však není tak jednoduché, jak se mnohdy učí v motivačních kurzech. Motivace je totiž jen jednou ze sedmi úrovní vůle, na které může být vůle zaseknutá.

Pokud vás zajímá téma vůle, blíže se mu pravidelně věnuji na workshopech a přednáškách. 

👌 Můžete si o ní i přečíst v mém starším článku zde na odkazu: 

JAK ZAČÍT PRACOVAT SE SVOJí ENERGIÍ ?

Vždy, když chceme v životě něco změnit, musíme vědět co chceme měnit a jaký má být výsledek.

👌 To je krok jedna : uvědomit si, CO BUDEME MĚNIT A JAK TO MÁ VYPADAT PO ZMĚNĚ.

👌 Druhým krokem je : udělat si PRŮZKUM, v jakém stavu je nyní to, co budeme měnit (naše energie).

👌 Třetím krokem je : ROZHODNUTÍ o změně.

👌 Čtvrtým krokem je : PLÁNOVÁNÍ jednotlivých kroků změny.

👌 Pátým krokem je : REALIZACE změny


REALIZACI často předchází nebo doplňuje :

a) práce s vůlí (posílení vůle jejím odblokováním) nebo

b) odstranění překážek ať vědomých či nevědomých (práce se závislostí apod.) bránících REALIZACI.


👌 Pokud vás zajímá, jak se takový plán dá provést v praxi pomocí jednoduchých kroků a návodů, chcete k němu dostat bližší informace a doporučení, připojte se ke mně do facebookové skupiny: JednoDuše Život

Zde budu postupně zveřejňovat a s vámi procházet kroky k podpoře vaší životní energie. Budete mít také možnost sdílet vaše zkušenosti, ptát se a zapojovat se do diskuse na uvedené téma.

Pozvěte do skupiny i své přátelé a známé, jste vítáni. Eva Šrámková

Pro vstup do skupiny klikněte sem: