CO MI BERE ENERGII?

12.11.2022

Často slýchávám, že má klient málo energie, jako by mu ji něco "vysávalo" nebo že mu ji někdo ubírá. Je to však možné? Jak se věci doopravdy mají?


Jedno ze základních pravidel, které se týká naší energie je, že nám ji nikdo a nic nemůže odebírat nebo vysávat, pokud to sami nedovolíme. Ať už jsou to ostatní lidé, naše okolí, špatné zprávy, situace, do kterých se dostáváme nebo zkušenosti, kterými procházíme.


Jak to myslím? Pojďme si to trochu vysvětlit:

Jak jsem psala v předchozím článku ŽIVOTNÍ ENERGIE, můžeme člověka vnímat jako bytost, která má několik těl - chcete-li vrstev.

Odkaz na článek naleznete zde:

První, tou viditelnou a hmatatelnou vrstvou je fyzické tělo. To máme společné s nerostnou říší. Kámen můžeme stejně jako naše fyzické tělo vidět, sáhnout si na něj, přemístit ho v prostoru. Skládá se z prvků, které můžeme nalézt na Zemi.


Druhé tělo je tělem energetickým, které máme společné s rostlinami. Ty mají také fyzické tělo, ale na rozdíl od nerostů rostliny dýchají, rozmnožují se, vylučují, přijímají živiny, rostou, umírají apod. Nejsilněji si energetické tělo uvědomujeme právě ve chvíli, kdy pociťujeme příliv či odliv energie.


Třetím tělem je tělo duševní, které máme společné se zvířaty. Ty mají nejen fyzické a energetické tělo, ale už i jistý duševní život. Radují se, jsou smutní, učí se dovednostem, mají určitou schopnost vytrvalosti, houževnatosti, lenosti apod. S duševním tělem pracuje většina seberozvojových a psychologických metod. Učíme se ovládat mysl, kontrolovat emoce a posilovat vůli. To jsou tři složky duševního života.


Ta poslední vrstva, se kterou ještě můžeme pracovat a uvědomit si ji, je naše vědomí, naše Já jsem (jástevní tělo). To, že jsme vědomé bytosti, že si uvědomujeme sami sebe, to je výsadou člověka. Pomocí vědomí Já můžeme rozvíjet a přetvářet ta nižší těla (fyzické, energetické a duševní).

Jak si to můžeme představit ?

Dáme si ten celý obraz do prostoru. Když si představíte ty čtyři vrstvy v prostoru, je fyzické tělo uprostřed. Energetické tělo jej prostupuje a obaluje a duševní tělo se rozprostírá přes obě těla do prostoru. Naše vědomé já je jako bílý paprsek, který je propojený s naším kosmickým Já a proniká všemi vrstvami, které si tak můžeme uvědomovat.

Když vnímáme, že máme málo energie, je to tím, že se začne duševní tělo roztahovat, bublat, tíhnout a tlačí na naše energetické tělo, které se zmenšuje a vyčerpává se nadměrnou duševní činností. Energetické tělo pak přestane vyživovat a obnovovat naše tělo fyzické, ve kterém se tato duševní zátěž projeví. 

Tzv. se duševní problém somatizuje do těla. Cítíme velký úbytek energie. Často ta duševní činnost probíhá nevědomě, tedy o ní ani nevíme.

Naopak, když vyřešíme nějaký duševní problém, můžeme vnímat velký příval energie. Nadzvedáme tíhu duševního těla z utlačovaného těla energetického. 

Příkladem může být na úrovni vůle dokončení nějakého projektu, který jsme dlouho odkládali, na úrovni mentální to může být zastavení dotěrných myšlenek například v meditaci a na úrovni emoční třeba usmíření se s někým, na koho jsme se dlouho hněvali.

Co je prvním krokem ?

První krok, který však musíme udělat a je pravidlem číslo jedna na cestě seberozvoje, je převzít zodpovědnost za své tělesné a duševní zdraví. Opravdu se rozhodnout, že já a jedině já mohu své zdraví ovlivnit nebo se o to alespoň pokusit.

Když si uvědomíme, jak fungují všechna ta těla a jak se duševní potíže somatizují do těla fyzického a jak ovlivňují naše energetické tělo, tak se můžeme rozhodnout, že za celý ten proces převezmeme zodpovědnost. Tím se potom stáváme pány svého zdraví.

Já jsem ten, který může pomocí svého vědomí Já měnit své duševní pochody a tím přímo ovlivňovat své zdraví. Ano, naši energii ovlivňuje z venku spousta faktorů, ale my je můžeme eliminovat, ať již změnou prostředí či změnou svého postoje k nim.

Jednoduché? Ani ne. Je to práce na celý život. 

Ale už jen toto uvědomění nás dělá zase trochu více svobodnými

Můžeme si vybrat. Buď budeme dávat moc svému okolí, situacím, lidem, zkušenostem nad svým zdravím nebo za něj převezmeme zodpovědnost.

Jak to zrealizovat ?

Vědomou prací na přetváření svého duševního těla. Svých myšlenek, emocí a vůle.

Neříkám, že je to jednoduchá cesta. Naopak. 

Je to probuzením se z dlouhého spánku a začátek intenzivní práce na sobě. 

A já vás na tu úžasnou cestu naplněnou svobodou, uvědoměním a radostí z celého srdce zvu.


Pozvání do skupiny JednoDuše Život

Prvním krokem pro vás může být přidání se do soukromé facebookové skupiny JednoDuše Život, kde se tomuto tématu nyní více věnujeme. Můžete si tu bezpečně otestovat, zda vás tato témata vůbec oslovují.

Zveřejňuji zde své postřehy, články, svoji práci a také pozvánky na mé semináře a worshopy, kde pracuji s klienty na tématech osobního rozvoje do hloubky. Kombinuji moudrost starobylé jógy s novými poznatky v oblasti terapie a seberozvoje.

Ve skupině máte možnost nahlédnout blíže na moji práci, zapojit se do diskuse, ptát se mě na dané téma a také se můžete podělit o své zkušenosti a nápady.

Odkaz na přihlášení do skupiny je zde:

Těším se na vás a na společnou práci na sobě.

                         Eva Šrámková