Články
 

Další z pětice příkazů či doporučení (NIJAMA) z jógového desatera je SVADHJÁJA, v překladu znamenající studium písem a svatých textů, ale také studium sebe sama. Studium prohlubuje schopnost analýzy - rozboru složitých životních situací, událostí a dává adeptovi jógy příklad, jak takové situace řešit a radí mu, jak se orientovat v sobě.

Kde? V našem těle a v naší mysli......Dalším tématem z jógového desatera JAMA NIJAMA dle Patandžalího Jógasútry je čistota (šauča). Myšleno čistota těla a mysli.

V minulých týdnech jsme na kurzech jógy probrali nenásilí (AHINSA) a spokojenost (SANTOŠA), které nám již pěkně koření v naší každodenní praxi. Další JAMOU (rozuměj zákazem či zdrženlivostí) v jógovém desateru JAMA NIJAMA, se kterou aktuálně pracujeme na našich kurzech jógy, je SATJA - pravdivost, nelhaní.

Ráda bych napsala, že to začíná tím, že klient fyzicky přijde. Ale úplně tak to není. Už samo rozhodnutí, že by rád něco změnil, někam se posunul, něco vyřešil, chce spoustu odvahy. A když se rozhodne, tak ještě musí i přijít. A to si od něj žádá, aby zmobilizoval svoji vůli, někdy překonal i nějaké (vnější i vnitřní) překážky i...